Lắc Tay Vàng Tây 10K Đính Đá CZ JL1035 Jyme Jewelry

4.250.000
  • Chất liệu vàng tây 10K đính đá CZ
  • Có đủ 3 mẫu vàng tây, vàng trắng hoặc bạc cao cấp cho Quý Khách lựa chọn
  • Màu đá có thể thay đổi theo yêu cầu từ Khách Hàng
  • Bảo hàng miễn phí 6 tháng cho Quý Khách Hàng

Thông tin

  • Chất liệu vàng tây 10K đính đá CZ
  • Có đủ 3 mẫu vàng tây, vàng trắng hoặc bạc cao cấp cho Quý Khách lựa chọn
  • Màu đá có thể thay đổi theo yêu cầu từ Khách Hàng
  • Bảo hàng miễn phí 6 tháng cho Quý Khách Hàng